Milieubeheer Zwijndrecht

3M deelt informatie overeenkomstig de saneringsovereenkomst met de Vlaamse overheid

 

Saneringsproject Zwijndrecht

Wat produceren we op onze site in Zwijndrecht?

3M produceert op haar site in Zwijndrecht een aantal producten die belangrijk zijn voor het dagelijks leven.

Bij de productie in Zwijndrecht onderscheiden wij vier productgroepen:

  • halffabricaten, die verder verwerkt worden in bijvoorbeeld lijmen die u terugvindt in industriële verlijmingen maar ook in consumptieproducten zoals plakband of medische pleisters
  • hoogwaardige synthetische rubbers voor onder meer de auto- luchtvaart- en chemische industrie
  • inerte vloeistoffen, die essentieel zijn voor de productie van halfgeleiders en koelmiddelen voor de elektronica-industrie, zeg maar de chipindustrie
  • water- en vuilwerende coatings, die bijvoorbeeld in beschermingskledij worden verwerkt

Verantwoord produceren

Sinds 1971 maken wij, met ruim 300 medewerkers, deel uit van de Zwijndrechtse gemeenschap en houden wij regelmatig contact met de lokale overheid en naburige bedrijven. Hierbij streven we steeds naar een goede relatie met onze buren.

Onze medewerkers zetten zich elke dag in om strikt alle richtlijnen op te volgen die gangbaar zijn op zo’n geavanceerde technologische site.

Wat je moet weten over PFAS

PFAS staat voor een grote groep van stoffen op basis van poly- en perfluoralkyl . De groep omvat verschillende categorieën en klassen van stabiele, duurzame chemicaliën en materialen met handige en dikwijls essentiële eigenschappen: olie- en waterafstotend, temperatuurvast, bestand tegen chemicaliën, vuur- en elektrisch isolerend.

Met die kenmerken vervullen PFAS kritieke functies bij de productie van elektronische apparatuur, zoals gsm’s, tablets en halfgeleiders. Ook bij vliegtuigen en emissiearme voertuigen wordt een beroep gedaan op PFAS-technologie.

Welke acties onderneemt 3M?

We saneren

3M Belgium voert het lopende beschrijvend bodemonderzoek uit onder supervisie van de OVAM en zullen saneringsmaatregelen uitvoeren verdeeld over meerdere zones. Een eerste bodemsaneringsproject voor zone 1A is reeds door de OVAM goedgekeurd. Dit is het gebied tussen de E34 in het noorden, de Polderstraat in het oosten en het zuiden en de Molenstraat in het westen.

3M kondigde reeds extra investeringen aan om proactief remediërende maatregelen te nemen in Zwijndrecht om de historische verspreiding van poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) aan te pakken. Hiertoe hebben we een overeenkomst met het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, OVAM en de VMM ondertekend met een investeringsbedrag van 571 miljoen euro. 3M zal saneringstermijnen en -acties bekend maken, en waar mogelijk versnellen. De hele sanering zal steeds in samenwerking met de bevoegde overheden worden afgewerkt.

We verminderen onze lozingen verder

We hebben onze PFAS-lozingen al aanzienlijk verminderd. Wij hebben ingestemd met tussentijdse lozingsbeperkingen en investeren meer dan 115 miljoen euro om de lozingen nog verder te beperken door controletechnologieën en operationele wijzigingen te installeren en toe te passen die tot reducties leiden.

3M deelt informatie

We vinden het belangrijk om openlijk te communiceren met de betrokken partijen. We hebben dan ook vrijwillig heel wat gedetailleerde documenten gedeeld over onze productieprocessen, de kwaliteit en kwantiteit van onze emissies en afvalwaterlozingen en de beschikbare behandelingstechnologieën. Wij hebben ook stappen ondernomen als er bezorgdheden geuit werden en zelf nieuwe manieren aangereikt om de lozingen verder te beperken. Wij hebben een team van ingenieurs en wetenschappers samengesteld om desgevraagd aanvullende informatie te verzamelen en dat zullen wij blijven doen.

3M is een innovatiebedrijf

Investeringen in R&D zijn de 'hartslag van 3M'. Wetenschap en technologie kunnen helpen een oplossing te bieden voor de uitdagingen op deze wereld, of het nu gaat om gezondheidszorg, milieu of voedselveiligheid. Die investering met vraaggericht industrieel onderzoek gericht op duurzaamheid, veiligheid en gezondheid brengt ons elk jaar meer dan 3.000 patenten en een gestage stroom van unieke producten. Zo is door de kennis en ervaring van de lokale onderzoekers en ingenieurs bijvoorbeeld in 2014 in Zwijndrecht een nieuwe productielijn voor solventvrije lijmen gestart.

We hebben in Zwijndrecht ook een West-Europees validatielab voor de biofarma-industrie. Dit labo voert validatietesten uit van filtratieprocessen voor de productie van nieuwe vaccins en antibiotica. Wij simuleren op labschaal het productieproces van de klant en testen of de filter voldoet aan de specifieke vereisten van de klant.

Het 3M Customer Technical Center (CTC) in Zwijndrecht is een modern trainings- en expertisecentrum voor bedrijven en organisaties die willen innoveren, co-creëren en medewerkers willen opleiden. Zij kunnen maar liefst 50 verschillende trainingen volgen op de site, inclusief persoonlijke veiligheid en valbeveiliging.

Samen met technische experts van 3M kunnen bedrijven in het CTC ook werken aan product- en procesinnovatie. Een goede samenwerking met de Belgische industrie en kennisinstellingen is essentieel voor 3M. Zo kunnen we samen blijven innoveren om onze klanten beter van dienst te zijn.

3M is toegewijd aan conform handelen 

3M in Zwijndrecht is toegewijd aan het handelen binnen het kader van toegekende vergunningen, verkregen in overleg met de bevoegde overheid. We dragen een grote verantwoordelijkheid naar onze klanten, onze omgeving en de inwoners van de regio.

We zoeken iedere dag naar nog effectievere manieren om de impact van onze processen te minimaliseren.

We staan continue in contact met de bevoegde overheden zoals de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), en de overheid om alle vragen over de huidige en historische productieactiviteit bij 3M Zwijndrecht te beantwoorden.  We doen dit om een op wetenschap gebaseerde dialoog mogelijk te maken en samen te werken aan een toekomst die beantwoordt aan de noden en bezorgdheden van de lokale gemeenschap en het Vlaams Gewest in zijn geheel. 

Ons engagement ten aanzien van de inwoners van Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen Linkeroever

3M heeft zich ertoe verbonden om de historische impact van de verontreiniging rond haar site in Zwijndrecht aan te pakken. Naast het remediëren van water en grond, zijn er nog tal van andere initiatieven waarmee 3M haar steentje bijdraagt. We hebben absoluut begrip voor de uitdagingen waarmee bijvoorbeeld sommige van onze buren landbouwers en bioboeren geconfronteerd zijn door onder andere de no-regret-maatregelen die de Vlaamse regering heeft ingesteld en we willen hulp en steun bieden. Ook burgers van Zwijndrecht, Beveren en Antwerpen Linkeroever hebben talrijke vragen. Het aanpakken van deze zaken is een topprioriteit voor 3M. Wij waarderen de medewerking van opdrachthouder Karl Vrancken in deze.

Steun voor landbouwers

Op initiatief van 3M Belgium en in samenwerking met de landbouworganisaties hebben we een regeling uitgewerkt voor een tegemoetkoming voor de landbouwers.

Hiervoor ging 3M gesprekken aan met PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken om landbouwbedrijven te vergoeden voor de geleden schade in het kader van hun professionele activiteiten ten gevolge van de impact van de no regret-maatregelen die werden genomen naar aanleiding van de PFAS-verontreiniging. Karl Vrancken liet in een persmededeling weten dat landbouwers in de regio van Zwijndrecht een tegemoetkoming kunnen aanvragen.

De tegemoetkoming werd inhoudelijk uitgewerkt door een stuurgroep waarin de verschillende landbouworganisaties, het Departement Landbouw & Visserij, de opdrachthouder en 3M vertegenwoordigd zijn. De uitbetaling van deze tegemoetkomingen zijn reeds afgerond.

Steun voor natuurgebied Blokkersdijk

Onze buren van Natuurreservaat Blokkersdijk hadden ons laten weten dat zij mogelijk geconfronteerd worden met extra kosten door de beslissing van OVAM dat riet niet meer als compost mag worden verwerkt, maar op een specifieke manier moet worden afgevoerd.

Gezien de goede betrekkingen tussen 3M en Blokkersdijk en het belang van het natuurgebied voor de gemeenschap van Zwijndrecht, is 3M in gesprek met Natuurpunt/ Blokkersdijk om te kijken hoe we hen kunnen ondersteunen. Hiervoor wacht 3M niet op het resultaat van de volgende fase (het ecotox gedeelte) van het beschrijvend bodemonderzoek dat later in 2022 opstart alvorens bijstand te geven aan Blokkersdijk. We werken op dit moment een initiatief uit waarbij medewerkers van 3M zouden kunnen helpen bij het onderhoud van Blokkersdijk.