Sanering

Sommige berichten in de media hebben fluorverbindingen aangeduid als "eeuwige chemicaliën". Er worden vandaag de dag echter veel technologieën gebruikt die deze stoffen uit water en andere materialen kunnen verwijderen of ze op de juiste manier beheren.

  • Afdekking en insluiting kunnen helpen eventuele verstuiving van stof en grond te verminderen van gebieden waar fluorverbindingen in de bodem worden aangetroffen. Ze kunnen ook voorkomen dat regen of andere neerslag deze materialen in het grondwater door de bodem transporteert.
     
  • Granulaire actieve kool wordt vaak gebruikt om PFOA, PFOS en andere materialen uit water te verwijderen. Deze technologie werkt op vergelijkbare manier als de waterfilters die veel consumenten thuis gebruiken om stoffen in het water op te vangen, zodat ze kunnen worden verwijderd en op de juiste manier kunnen worden afgevoerd. Deze systemen kunnen ook een breed scala aan andere materialen dan fluorverbindingen verwijderen om de waterkwaliteit te verbeteren.
     
  • Nieuwe technologieën, zoals membranen die fluormaterialen efficiënt uit water kunnen filteren, worden voortdurend onderzocht en ontwikkeld. 3M helpt de wetenschap op dit gebied vooruit door onze kennis te delen en door middel van ons eigen interne onderzoek.

 

Wist u dat?

Het kiezen van de juiste technologie om fluorverbindingen uit water te verwijderen kan complex zijn.

Waterleveranciers hebben vaak gecentraliseerde behandelingstechnologieën voor alle huizen die op hun systeem zijn aangesloten. Veel van deze systemen gebruiken granulaire actieve kool of andere bewezen technologieën om fluorverbindingen zoals PFOA of PFOS te verwijderen als de waarden verhoogd zijn. Dit betekent dat huiseigenaren mogelijk thuis geen behandeling voor drinkwater nodig hebben.

Huiseigenaren die bronwater gebruiken, kunnen waar nodig de niveaus van fluorverbindingen verlagen door samen te werken met een gecertificeerd waterexpert om te bepalen welk systeem geschikt is voor hun situatie.

 

3M onderneemt actie om PFAS aan te pakken

Zoals vele delen van ons leven is de manier waarop mensen omgaan met het beheer van chemicaliën in de loop van de tijd aanzienlijk geëvolueerd. Mensen hebben bijvoorbeeld meer geleerd over het belang van het dragen van een veiligheidsgordel tijdens het rijden, opletten op wat we eten en het recyclen van plastic – dit alles heeft ons geholpen een beter leven te leiden. We benaderen chemisch beheer vandaag de dag niet zoals we jaren geleden zouden hebben gedaan.

De praktijken en technologieën die we gebruiken om fluorchemicaliën te beheren, zijn geëvolueerd naarmate we meer hebben geleerd. 3M neemt verantwoordelijkheid waar wij verantwoordelijk zijn. We verbeteren onze productietechnologieën en faciliteiten om lozingen te verminderen en deze stoffen beter te beheren. We hebben ons ook toegewijd aan sanering op locaties waar we fluorverbindingen hebben geproduceerd en geloosd, deels omdat we de levenscyclus van deze materialen beter begrijpen.

3M zal de productie van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) beëindigen tegen eind 2025 en zal ernaar streven om tegen eind 2025 het gebruik van PFAS in de volledige productportefeuille te stoppen. We zullen onze verplichtingen inzake sanering en investeringen in technologie zowel tijdens de transitie als daarna voortzetten.

We willen proactief en samenwerken met gemeenschappen om vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen.

Nieuws

Bekijk het standpunt van 3M over recent nieuws met betrekking tot regelgeving en beheer van fluorchemie.

bekijk persberichten

Samenwerken

3M verwelkomt de mogelijkheid tot samenwerking met externe belanghebbenden die onze doestelling delen mbt het verder ontwikkelen van de wetenschap van fluorchemie.         

MEER INFORMATIE