Onze milieudoelstellingen

3M boekt continue vooruitgang binnen de milieu-initiatieven die we in februari 2021 hebben aangekondigd, en ligt op schema om de waterbeheersdoelstellingen in de komende jaren te behalen.

  • State of the art waterbehandelingssystemen zullen materialen, waaronder PFAS, in het proceswater verwijderen. Deze zullen naar verwachting de PFAS-lozingen wereldwijd met meer dan 95% verminderen in 2025 en met meer dan 99% in 2030.
  • We nemen onmiddellijk maatregelen om het waterverbruik in onze faciliteiten te verminderen met 10% tegen 2022, 20% tegen 2025 en 25% tegen 2030.
  • We blijven aanzienlijke vooruitgang boeken omtrent de sanering van PFOA en PFOS op locaties over de hele wereld waar we deze materialen hebben geproduceerd of geloosd.

Door alle relevante belanghebbenden – van industrie, overheid, technische en andere achtergronden – bijeen te roepen, kan ons land een alomvattende aanpak voor PFAS ontwikkelen. 3M zet zich in om samen te werken met de overheid en nauw samen te werken met andere partijen om een toekomstplan te ontwikkelen.

Nieuws

Bekijk het standpunt van 3M over recent nieuws met betrekking tot regelgeving en beheer van fluorchemie.

bekijk persberichten

Samenwerken

3M verwelkomt de mogelijkheid tot samenwerking met externe belanghebbenden die onze doestelling delen mbt het verder ontwikkelen van de wetenschap van fluorchemie.         

MEER INFORMATIE