Welkom in Gendorf

De Gendorf site, gelegen in het chemiepark Gendorf bij Altötting, Duitsland, werd in 1964 opgericht door Hoechst AG. In 1996 werd de fluorpolymeerfabriek overgenomen door Dyneon GmbH, een joint venture van 3M en Hoechst AG. In 1999 werd de vestiging in Gendorf een volledige dochteronderneming van 3M. De vestiging produceert momenteel bepaalde PFAS-materialen, zoals fluorpolymeren, die belangrijk zijn in de moderne samenleving.

3M kondigde in 2022 aan dat het bedrijf de productie van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zal beëindigen tegen eind 2025 en ernaar zal streven om tegen eind 2025 het gebruik van PFAS in de volledige productportefeuille te stoppen. De beslissing van 3M is gebaseerd op een zorgvuldige afweging en grondige evaluatie van het zich ontwikkelende externe landschap, waaronder versnellende trends in de regelgeving gericht op het verminderen of elimineren van de aanwezigheid van PFAS in het milieu en veranderende verwachtingen van belanghebbenden. PFAS blijven essentieel in de maatschappij en kunnen veilig worden geproduceerd en gebruikt.

 


 

Zorg voor het milieu

We hebben wereldwijd aanzienlijke investeringen gedaan in onze productiefaciliteiten om onze impact op het milieu te helpen verminderen op onze locaties in de omgevingen waar we werken.

Gendorfs productie van fluorpolymeren is zo ontworpen dat grondstoffen en energie worden bespaard, teruggewonnen en teruggevoerd in de productiecyclus. Afvalwater uit de productiestappen wordt gezuiverd en hergebruikt in andere processtappen. Sommige polymeerresiduen worden apart gesorteerd en verwerkt tot eindproducten. Bovendien worden zeer efficiënte installaties voor de behandeling van afgevoerde lucht en afvalwater gebruikt om de impact op het milieu te minimaliseren.

Voordat 3M de locatie in de jaren negentig kocht, werd de locatie in Gendorf geëxploiteerd door Hoechst AG voor de productie van fluorpolymeren. In 1996 nam Dyneon GmbH de productielocatie over waarbij de ingenieurs en onderzoekers van Dyneon al snel begonnen met het opvangen en recyclen van PFOA tijdens de productie om de uitstoot ervan tot een minimum te beperken. Nadat Dyneon GmbH in 1999 een dochteronderneming van 3M werd, kondigde 3M in 2000 aan dat het de productie van PFOA en PFOS proactief zou stopzetten. Ten tijde van deze uitfasering werd PFOA, met behulp van retentietechnologie, al opgenomen in een grotendeels gesloten circulatieproces in de vestiging in Gendorf.

 


 

Ondersteuning voor de gemeenschap.

Onderzoeken van het Beierse Staatsbureau voor Gezondheid en Voedselveiligheid (LGL)  bevestigen dat de PFOA-waarden in het drinkwater van Altötting onder de richtwaarden liggen. Alle in het Altötting district gemeten drinkwaterwaarden liggen aanzienlijk onder de door het Federaal Milieuagentschap (UBA) aanbevolen waarde voor kwetsbare bevolkingsgroepen (0,05 microgram per liter). Meer informatie vindt u hier. Recente bevindingen van een bloedcontrolecampagne uitgevoerd door het Beierse Staatsbureau voor Gezondheid en Voedselveiligheid (LGL) tonen ook aan dat deze maatregelen "succesvol zijn".

Bovendien heeft 3M een gedetailleerd bodemonderzoek in de regio laten uitvoeren door de erkende bodemdeskundige ERM. Na de publicatie van het eindrapport in 2018 ondersteunde 3M de implementatie van actieve koolfiltratietechnologieën voor de gemeenten Altötting, Neuöetting, Kastl en Burgkirchen, in coördinatie met de gemeenten en de bevoegde autoriteiten in de daaropvolgende jaren.

3M nam het voortouw bij het werven van fondsen om de kosten voor de waterfiltersystemen te dekken. Samen met andere industriële partners werden zowel de investering als de operationele kosten van de systemen voor de komende 50 jaar gefinancierd. 3M blijft de resultaten van de metingen in de gemeenschap opvolgen. We zetten ons in om de gemeenten te ondersteunen bij het analyseren van gegevens om weloverwogen beslissingen over milieubeheer te kunnen nemen.

Samen met de industriële partners hebben we momenteel ook contact met de autoriteiten om de bodem aan te pakken als onderdeel van het bodembeheer.

 


 

Steun voor landbouwers

Sinds 1 januari 2023 gelden nieuwe regels voor voedselproducenten. Meer informatie hierover en over onze steun aan landbouwers in het district Altötting vindt u hier.

 


 

Steun voor jagers

Door hun specifieke levenswijze en dieet absorberen wilde zwijnen een relatief grote hoeveelheid grond bij het zoeken naar voedsel en kleine organismen die in de bodem leven. 3M draagt sinds november 2018 bij in de kosten van de jachtpremie voor wilde zwijnen in overeenstemming met de vertegenwoordigers van het districtsbestuur en de jachtgemeenschap, waaronder de Beierse Staatsbossen.

Sinds januari 2023 staat 3M ook in contact met de afdeling veterinair van het naburige district Braunau, Oostenrijk, ter ondersteuning van de bemonstering en analyse van vlees en lever van wilde zwijnen die mogelijk zijn overgestoken uit de provincie Altötting. Naar aanleiding van een in 2021 gepubliceerde studie van het Oostenrijkse federale ministerie van Landbouw, Regio's en Toerisme en de bemonsteringsresultaten van wilde zwijnen in Braunau, heeft de deelstaat Opper-Oostenrijk ook tests en analyses uitgevoerd van monsters van wilde zwijnen die in de hele staat zijn genomen en waarop het in contact staat met 3M.