Fluorchemische regelgeving

 

3M ondersteunt fluorchemische regelgeving die is gebaseerd op de best beschikbare wetenschap en gevestigde regelgevingsprocessen. De definitie van fluorchemicaliën is erg breed; deze omvat een groot en divers scala aan gefluoreerde stoffen met enorm verschillende fysische, chemische, biologische en toxicologische eigenschappen. Deze regelgeving moeten zorgvuldig worden opgesteld om te voldoen aan de doelstellingen van de regelgeving en om de beschikbaarheid van belangrijke producten die met fluorverbindingen zijn gemaakt te helpen behouden.

Fluorchemisch beheer, gebaseerd op de best beschikbare wetenschap, kan mensen en het milieu helpen beschermen zonder negatieve gevolgen voor de wereldwijde toeleveringsketens, de nationale veiligheid en andere onbedoelde gevolgen.

1. Gefundeerd op rigoureuze wetenschap

Wetenschappelijke kennis is essentieel voor het uitwerken van overheidsbeleid en regelgeving op het gebied van fluorverbindingen. Belangrijke wetenschappelijke principes waarmee rekening moet worden gehouden in regelgeving zijn onder meer:

Het gebruik maken van de best beschikbare wetenschap

 • Gebruik het geheel van betrouwbaar, kwalitatief wetenschappelijk bewijs bij het nemen van beslissingen.
 • Zorg ervoor dat er technologieën beschikbaar zijn voor bedrijven om naleving aan te tonen middels data en degelijke test- en analysemethoden.

Risicobeoordeling integreren

 • Houd rekening met de toepassing en mogelijke manieren van blootstelling aan mens of milieu.
 • Evalueer de unieke eigenschappen van gebruikte chemicaliën, zoals mobiliteit of het vermogen om zich op te hopen in mensen, en hun toepassing.

Geïnformeerde groeperingen overwegen

 • Begrijp dat er duizenden fluorverbindingen zijn met onderscheidende en verschillende eigenschappen en toepassingen en dat het niet gepast of wetenschappelijk verantwoord is om ze als één groep te behandelen.
 • Werk samen met relevante belanghebbenden om te bepalen of het groeperen van sommige van deze materialen in regelgeving op een wetenschappelijk verantwoorde manier kan worden gedaan.

2. Resultaatgerichte benaderingen voor gemeenschappen

De wetenschappelijke kennis op het gebied van fluorverbindingen blijft evolueren. 3M zet zich in voor samenwerking met gemeenschappen om een weg vooruit te vinden.

Drijvende kracht

 • Gebruik data om beslissingen te nemen, zoals het ingeschatte risico van PFAS in het milieu, mogelijke manieren van blootstelling en de kosten en baten.
 • Zorg voor tijd om de data te verzamelen en te analyseren, om relevante input van belanghebbenden te verzamelen en om oplossingen te implementeren en effect te hebben.

3. Gezamenlijke ontwikkeling met behulp van gevestigde processen

PFAS worden gebruikt door een breed scala aan kritieke wereldwijde industrieën om producten te maken waar mensen elke dag op vertrouwen. De te overwegen factoren zijn onder meer:

In gesprek gaan met relevante stakeholders

 • Beleidsvorming moet een breed scala aan perspectieven omvatten, inclusief de industrie, academici, niet-gouvernementele organisaties en anderen, om zo de best mogelijke resultaten te bereiken.
 • Regelgevers moeten opmerkingen en andere input in overweging nemen die bedoeld zijn om het beleid effectiever te maken en duidelijke voordelen laten zien als nieuwe en mogelijk kostbare regelgeving wordt voorgesteld.

Regelgevend beleid in de VS en CERCLA

De United States Environmental Protection Agency (EPA) heeft plannen aangekondigd om PFOA en PFOS aan te duiden als gevaarlijke stoffen in de Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA).

CERCLA, ook bekend als "Superfonds", machtigt EPA om te reageren op lozingen van materialen in het milieu in het verleden of het heden en om de kosten te verhalen op aangewezen verantwoordelijke partijen. Het machtigt EPA ook om te eisen dat deze partijen zelf saneringsmaatregelen nemen, behoudens bepaalde verdedigingen.

Deze voorgestelde actie zal de sanering van deze in het verleden geproduceerde materialen niet op een zinvolle manier bevorderen.

 • Er zijn betere, snellere en constructievere manieren om blootstelling aan PFOA en PFOS te verminderen wanneer en waar nodig, zoals verbetering van de infrastructuur, vaststelling van normen ten behoeve van opruiming, gebruik van de bestaande EPA-autoriteit en andere. Veel van dergelijke maatregelen zijn al gaande.
 • De door de EPA voorgestelde aanwijzing van PFOA en PFOS als gevaarlijke stoffen is onnodig, ongepast en niet gebaseerd op de best beschikbare wetenschap. Deze handeling zal niet helpen bij het bevorderen van een tijdige of passende sanering van deze materialen en kan de aanpak zelfs vertragen.
 • Leiders van milieuagentschappen, industriegroepen en anderen hebben hun bezorgdheid geuit over de onuitvoerbaarheid en mogelijke onbedoelde gevolgen van een dergelijke aanduiding en hebben gezocht naar alternatieven die de doelstellingen van de regering zouden halen.
Nieuws

Bekijk het standpunt van 3M over recent nieuws met betrekking tot regelgeving en beheer van fluorchemie.

bekijk persberichten

Samenwerken

3M verwelkomt de mogelijkheid tot samenwerking met externe belanghebbenden die onze doestelling delen mbt het verder ontwikkelen van de wetenschap van fluorchemie.         

MEER INFORMATIE