Hoe fluorverbindingen veilig worden gebruikt

Limieten in drinkwater

Enkele instanties over de hele wereld hebben drinkwaterlimieten of gezondheidsadviezen vastgesteld voor sommige fluorverbindingen, waaronder tussentijdse niveaus voor PFOA en PFOS.

Mensen kunnen vragen hebben over wat deze limieten betekenen, vooral in gebieden waar in het verleden de productie van PFOA/PFOS heeft plaatsgevonden.

Het is belangrijk om te weten dat deze adviezen vaak opzettelijk zijn ontworpen om een enorm grote veiligheidsmarge te bieden - dus het overschrijden van deze adviesniveaus betekent niet noodzakelijk dat de gezondheid van mensen in gevaar is. Het is echter mogelijk dat mensen niet weten of deze marge is gebaseerd op een passende of praktische mate van voorzichtigheid voor dagelijkse besluitvorming.

Zo wordt chauffeurs vaak geleerd om omwille van de veiligheid drie autolengtes achter het voertuig voor hen te rijden. Iemand zou ook tien autolengtes achter een voertuig kunnen aanbevelen, wat technisch gezien veiliger kan zijn. Dit maakt de bestaande praktijk echter niet onveilig.

Bij het overwegen van drinkwaterlimieten moeten mensen ook de beperkingen begrijpen van moderne technologieën om deze materialen op lage niveaus te detecteren. Sommige drinkwaterlimieten zijn zo laag dat ze niet eens betrouwbaar kunnen worden gemeten met de meest geavanceerde technologie die tegenwoordig beschikbaar is. Dit kan leiden tot verwarring en bezorgdheid over het risico van zeer lage detecties van deze stoffen in water.

Nieuws

Bekijk het standpunt van 3M over recent nieuws met betrekking tot regelgeving en beheer van fluorchemie.

bekijk persberichten

Samenwerken

3M verwelkomt de mogelijkheid tot samenwerking met externe belanghebbenden die onze doestelling delen mbt het verder ontwikkelen van de wetenschap van fluorchemie.         

MEER INFORMATIE