Hoe fluorverbindingen veilig worden gebruikt

Veelgestelde vragen

3M kan geen medisch advies geven aan individuen, en deze pagina is niet bedoeld om medisch advies te geven. Lezers met persoonlijke gezondheidsvragen over PFAS dienen hun respectievelijke artsen te raadplegen.

V: Is het waar dat PFOS en PFOA zeer giftig en gevaarlijk zijn?
A. PFOA en PFOS worden al tientallen jaren uitgebreid bestudeerd. Onderzoeken naar mensen die dagelijks met deze stoffen werkten, inclusief de eigen werknemers van 3M, hebben niet aangetoond dat deze materialen nadelige gezondheidseffecten bij mensen veroorzaken. Hoewel sommige onderzoeken aantonen dat deze materialen in zeer hoge concentraties worden geassocieerd met negatieve gezondheidseffecten, komen andere onderzoeken niet tot dezelfde conclusies.

Over het algemeen toont het wetenschappelijk bewijsmateriaal niet aan dat deze materialen mensen in de praktijk schade berokkenen.
V. Moet ik voor mijn eigen veiligheid blootstelling aan PFOA of PFOS vermijden?
A. 3M kan individuen geen medisch advies geven, omdat ieders gezondheid verschilt. Het wetenschappelijk bewijsmateriaal toont echter niet aan dat deze materialen in waarden die in de praktijk vorkomen mensen in de praktijk schade berokkenen. Ter aanvulling:
  • PFOA en PFOS zijn in veel landen, waaronder de Verenigde Staten, al jaren uit productie genomen. De waarden van deze materialen in mensen nemen al tientallen jaren gestaag af.
  • In gebieden waar PFOA of PFOS in hoge concentraties in drinkwater aanwezig zijn, zijn er vrij verkrijgbare technologieën die deze waarden kunnen verlagen.
V. Veroorzaken PFOA of PFOS kanker?
A. Wetenschappelijk bewijs toont niet aan dat PFOA of PFOS kanker veroorzaken in concentraties die in de praktijk bij mensen worden aangetroffen.
V. Waarom geven sommige berichten in de media aan dat PFAS gevaarlijk zijn voor de gezondheid?
A. Hoewel we niet kunnen speculeren over alle berichtgeving in de media, zijn veel van de wetenschappelijke onderzoeken en ideeën waarnaar in de berichtgeving in de media wordt verwezen complex en moeten ze zorgvuldig worden bekeken om de nuances van hun bevindingen te begrijpen. Bijvoorbeeld:
  • Sommige media hebben aangegeven dat blootstelling aan PFAS geassocieerd is met nadelige effecten bij dieren, maar bevatten geen informatie over de extreem hoge doses waaraan deze dieren werden blootgesteld.
  • Andere verhalen in de media richten zich op onderzoek dat een verband aantoont tussen PFAS en negatieve gezondheidsproblemen, maar verwijzen niet naar andere onderzoeken die niet tot dezelfde conclusies komen. Het wetenschappelijk bewijsmateriaal toont echter niet aan dat deze materialen in waarden die in de praktijk voorkomen mensen schade berokkenen.
V. Zijn PFOA of PFOS gevaarlijk voor de reproductieve gezondheid van vrouwen? Verlagen ze het geboortegewicht?
A. Onderzoekers hebben zorgvuldig onderzocht of PFOA en PFOS een negatieve invloed hebben op de reproductieve gezondheid van vrouwen en de ontwikkeling van de foetus in waarden die in de praktijk voorkomen. Rigoureuze, betrouwbare onderzoeken hebben niet aangetoond dat blootstelling aan bepaalde PFAS een verlaging van het geboortegewicht veroorzaakt, noch zwangerschapsgerelateerde hypertensie of schildklieraandoeningen die de reproductieve gezondheid kunnen beïnvloeden.
V. Lopen mensen met hogere PFAS-niveaus meer risico om gediagnosticeerd te worden met COVID-19?
A. 3M heeft een studie uitgevoerd onder vrijwillige werknemers en gepensioneerden om inzicht te krijgen in de mogelijke relatie tussen bepaalde PFAS en COVID-19-gerelateerde onderwerpen. Deze studie vond geen verband tussen de niveaus van PFOS, PFOA, PFHxS en PFNA (of andere PFAS-verbindingen) in mensen en de diagnose COVID-19.
V. Zijn er gezondheidswetenschappelijke gegevens over andere fluorverbindingen die vandaag de dag nog steeds worden gebruikt?
A. De meeste wetenschappelijke literatuur beschikbaar gaat over PFOA/PFOS. Wetenschappers blijven deze en andere fluorverbindingen bestuderen om meer te weten te komen. Voor meer informatie over PFAS-gezondheidswetenschap en gepubliceerd onderzoek over dit onderwerp, klik hier.
V. Stijgen de PFOA- of PFOS-niveaus bij mensen?
A. PFOA- en PFOS-niveaus nemen in de algemene bevolking van de VS af.

__________________________
[1] Steenland et al., Epidemiology 2018; 29:765-776
[2] Starling et al., American Journal of Epidemiology 2014; 179:824–833
[3] Andersson et al., Environmental Research 2019; 176:108540 

Nieuws

Bekijk het standpunt van 3M over recent nieuws met betrekking tot regelgeving en beheer van fluorchemie.

bekijk persberichten

Samenwerken

3M verwelkomt de mogelijkheid tot samenwerking met externe belanghebbenden die onze doestelling delen mbt het verder ontwikkelen van de wetenschap van fluorchemie.         

MEER INFORMATIE